آفتاب رمضان

و هذه اهوائی المضله وکلتها الی جناب لطفک و رافتک ..

الهی ما هنوز در صبح رمضانیم. هنوز آفتاب رمضان به نیمه و شیدایی عاشقان به اوج نرسیده است. پس دعای صباح می‌خوانیم:
....وافتح اللهم لنا مصابیع الصباح بمفاتیح الرحمه والفلاح و البسنی اللهم من افضل خلع الهدایه و الصلاح و اغرس اللهم بعظمتک فی شرب جنانی ینابیع الخشوع و اجر اللهم لهیبتک من اماقی زفرات الدموع و ادب اللهم نزق الخرق منی بازمه القنوع....

خدایا اشک های مرا از بزرگی و هیبت خود جاری ساز.... اللهی در این صبح رمضان با امید به در خانه ات آمده ایم... الهی قرعت باب رحمتک بید رجایی .. و از هوای نفسمان به سویت فرار کرده‌ایم .. و هربت الیک لاجئاٌ من فرط اهوائی ... الهی هذه ازمه نفسی عقلتها بعقال مشیتک و هذه اعباء ذنوبی درأتها بعفوک و رحمتک .. خدایا این ریسمانهای نفس من است که بدست تو می‌دهم و این بار سنگین گناه من است که در جایگاه عفو و رحمتت باراندازی می‌کنم...

فاجعل اللهم صباحی هذا نازلا علی الضیاء الهدی.... پس این صبح را برایم بارانی از انوار هدایت قرار ده....

خدایا ما را در سفرمان موفق بدار
آمین
undefined

   + سعید - ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/۸/٢۳