نوری را با خود به میهمانی بعدی ببریم

گفتند که در ماه رمضان شیطان را در غل و زنجیر می کنند تا بندگان در میهمانی خدا آسوده خاطرتر باشند، حالا که این ماه تمام شده است. شیطان عصیانگر عصبانی با بی صبری منتظر است تا ظرفی را که در این میهمانی پر کرده اند به یکباره وازگون کند و یا تدریجی خالی نماید. و این عصیانگری نفس بلا فاصله پس از ماه رمضان ممکن است از این باشد.

آقای فاطمی نیا در آخرین روز گفتند نوری را با خود تا سال بعد نگه داریم و منظورشان را اینچنین بیان کردند که اگر ترک گناهی در ماه رمضان انجام شده است این را تا سال دیگر حفظ کنیم و یا اگر حسنه ای انجام شده است آنرا ادامه دهیم. و عنوان کردند که در اینصورت برکات زیادی نصیبمان می گردد. 

 

پس بیایید نوری را با خود تا میهمانی بعدی ببریم

   + سعید - ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/۳۱