دعای مکارم الاخلاق

الهی و الهمنی التقوی و انطقنی بالهدی .....و وفقنی بالتی هی ازکی
خدایا
رمضان تمام شد و ما تولدی دیگر یافتیم و شکر این نعمت را فقط در صورتی میتوان بجا آورد که آنچه بدست آوردیم حفظ کنیم و آن بار گناهی که وانهادیم دیگر به گردن نیاویزیم...
چقدر زیباست دعای مکارم الاخلاق که میبایست درپس آن همه راز و نیاز شب قدر میخواندیم..
و چقدر سخت است و پر معنی آنجا که میگویی
خدایا اگر جان من مرتع شیطان شده است آن را بگیر قبل از اینکه موجب خشم و غضب تو بشود و عاقبت سویی برایم رقم بخورد
و آیا جای دیگری دیده ای که از خدا بخواهی جانت را بگیرد..

و صبح و شکر و سجده و ...

   + سعید - ٦:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/٩/۱٩